Протокол собрания собственников квартала КМЗ № 1-КМЗ-2022 от 14.03.2022